Hakkımızda

Karadeniz kıyılarının zümrüt kenti Trabzon’un kuruluşu MÖ 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Kurucularının kimler olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak, Kafkaslar üzerinden gelen Orta Asya kökenli Türk kavimlerce kurulduğu yönünde görüşler mevcuttur. Kentin adına ilk kez Ksenephon’un Anabasis adlı eserinde “Trapezus” olarak rastlanmaktadır. Bu adı eski kent merkezi olan Orta ve Yukarı Hisar mevkiinin, masa formunu anımsatan bir yapıya sahip olmasından aldığı belirtilmektedir.
Avrupa ile Asya’ nın İpekyolu üzerindeki en önemli irtibat noktasında bulunan Trabzon, bu öneminden dolayı tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Tarihin en eski çağlarından beri insanoğlunu barındırmış olan bu güzel kent öykülerle, türkülerle dolu zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Tarihsel süreçte kentin; Miletler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Komnenos’ ların egemenliği altına girdiği bilinmektedir. 13. yüzyılın başlarında kurulup 250 yılı aşkın bir süre hüküm süren Trabzon Komnenos Prensliği 26 Ekim 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’ in Trabzon’u fethiyle sona ermiştir.

Müzeler, manastırlar, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, bedesten ve kenti çevreleyen surlar, sivil mimari örnekleri ve çarşılar kentin tarihi dokusuna bir nakış gibi işlenmiştir.
Doğunun bu gizemli kenti çok sayıda yerli ve yabancı gezginler tarafından ziyaret edilerek adından övgü ile söz ettirmiş, ünlü seyyah Marko Polo ve Evliya Çelebi’ nın anılarına da konu olmuştur.

Batılıların “muhteşem” diye adlandırdıkları Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın doğup büyüdüğü ve 15 yaşına kadar yaşadığı kentte, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan pek çok tarihsel anıt vardır. Tarihi ve kültürel değerlerin yanısıra, gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları kenti ayrıcalıklı yapan başlıca doğal güzelliklerdir. Bol yağışlı iklimin sunduğu doğal güzelliklerin yanında, insan elinden çıkan nadide eserler görenlerin hayranlıklarını kazanacak niteliktedir Gümüş ve altının Trabzonlu zanaatkarların elinde nakışa dönüştüğü kazazlık ve hasır bilezik ürünleriyle , horonu, kemençesi ve diğer folklorik unsurlar Trabzon’un dünya tanıtımında başlıca simgelerdir.

Doğal konumu ve sunduğu diğer imkanlar ile her mevsim gezilip görülmeye değer Trabzon; tarihi eserleriyle, yeşilin her tonunu sergileyen bitki örtüsü ile kıymetli bir hazine gibidir.

Tarımsal ürünlerimizin başında gelen tütün, fındık ve çay yöre ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Adına şiirler yazılmış hamsinin kent mutfağında özel bir yeri vardır. Dillere destan Trabzon tereyağı ile peyniri ve mısır unu karışımı ile yapılan kuymak yöre mutfağındaki özgün yerini hala korumaktadır.

Trabzon Is the emerald green city of the Black Sea Coast;
Its history goes back to 2000 BC. However, the founders of Trabzon are unknown. It Is believed that, the founders of the city come to Trabzon from central
posing over the Caucasus. The name of the dty Is first died In the Xenophon’s book «nebesis e$ Tnapezjjs’. The city takes this name because of the table like shape of Orta hi ear and Yukarihisar parte which are the ancient centre of the dty. In the undent silk route Trabzon had an important point between Europa and Ada so the dty became a motherland for many civilizations throughout history. Throughout history, Trabzon was Inhabited by the MMellans, Persians, Romans, Byzantine, Commenos dynasty. In the beginning of 13th century the Commenos dynasty nied the dty over 250 years until the October 26.
1461 conquered by the Fatih sultan Mehmet The museums, monasteries, mosques, tombs, km*, Turkish baths, bade stan s and citadel so mound the dty, examples of dvll architectures, bazaars, have been woven to the history of the Trabzon as an embroidery.
The mystic town of the eest was praised with many compliments by many visiting scholars amongst whom Marco Polo and Evlya QeJabl deserve as special attention.
Ceded as a “Magnificent” by the westerns, the Kanunl Sultan SQleyman was bom In Trabzon and grown up here until 15 yeare old. There are many kinds of historical monianents stl
stand up In Trabzon. Besides the historical and cultural values, lakes, streams, mountains, high plateaus, are the natural privflege of Trabzon. In addition to the many natural beauties created of rainy climate, handmade wort» have the quality to attract visitors’ Interests. Trabzon wtth Is natural location historical monuments, ever green vegetation cover and year round opportunities Is a valuable treasure worth to see. On the most beautiful and attractive place of Trabzon Is famous Sumafa Monastery. This famous historical Monastery visited by about 560 thousand tourists from Turkey abroad. Trabzon is having an increasing importance as an international trade centre, and it also functions a» a bridge between the Caucasus, Central Asia and the West. It Is playing an Important role In the growing trade between the hfiddle East and the CIS countries, with its university, modem port, international airport free zone and toisism potential, Trabzon looks forward to a bright and prosperous future.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Log in with your credentials

Forgot your details?